Home profile       >       volim_igre Prvi zvučni film, kada je snimljen prvi film sa zvukom, zvuk u filmu