Home profile       >       sun_ica Gdje se nalazi žuč, žučna vrećica, žuč se nalazi ispod jetre