Home profile       >       sun_ica Kalorije u kruhu, koliko kruh ima kalorija, deblja li kruh?