Home profile       >       putnik Koja je prva država u kojoj su žene imale pravo glasa, kada su žene dobile pravo glasa