Home profile       >       putnik Kako nastaju plima i oseka, morske mijene, što je plima, a što oseka