Home profile       >       panda Koje su zemlje trećeg svijeta, zemlje u razvoju, najsiromašnije zemlje svijeta