Home profile       >       miks Transakcijski računi, otvaranje transakcijskog računa