Home profile       >       miks KAKO IZRAČUNATI POSTOTAK od nekog broja u excelu – računanje postotaka