Home profile       >       dani Koje je narodnosti Konfucije, Konfucije mudre izreke