Home profile       >       dani Koje je nacionalnosti Karl Marx, Kapital Karl Marx – marksizam