Home profile       >       dani Koja je oznaka za snagu u fizici, jedinica za snagu struje, oznaka za vat