Home profile       >       dani Koje polove ima magnet, magnetski polovi, sjeverni i južni pol magneta