Home profile       >       dani U kojoj jedinici se mjeri brzina prijenosa podataka, jedinica za prijenos podataka