Home profile       >       biljke BOLESTI ŠLJIVE Monilija šljiva, šljivina osica, hrđa šljive i plamenjača šljive – zaštita