Dimenzije košarkaškog igrališta, košarkaški teren dimenzije, pravila košarkaške igre - Gorila.hr

Dimenzije košarkaškog igrališta, košarkaški teren dimenzije, pravila košarkaške igre

Dimenzije košarkaškog terena iznose: 28 m (dužina) x 15 m (širina) - standardna; 29 m (dužina) x 15 metara (širina) - NBA liga


Dimenzije košarkaškog terena iznose:
28 m (dužina) x 15 m (širina) - standardna
29 m (dužina) x 15 metara (širina) - NBA liga
Podloga za igranje mora biti parket.
Dimenzije koša: 3.05 m (visina obruča), 1.2 m (obruč unutar terena); košarkaška tabla: 1.8 m (dužina) x 1.05 m (visina), 0.02 m (debljina)
Linija za tri boda je na udaljenosti od 6.75 m od koša.
Linije na terenu su široke 5 cm. Minimalno 2 m oko terena ne smiju biti nikakve prepreke. Visina dvorane mora biti najmanje 7 metara.

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Blog ovog autora